[1]
E. Yuniarly and D. Rochmawati, “Pengaruh tumpatan Atraumatic Restorative Treatment (ART) menggunakan bahan Glass Ionomer Cement terhadap pH saliva pada Anak Sekolah Dasar”, ohc, vol. 8, no. 1, pp. 1-13, Jul. 2020.